برای مشاهده بهتر سایت : لینک دانلود FireFox

تعرفه ها

قیمت اقامت در هتل ایساتیس آستارا

پیش از واریز وجه با پذیرش هتل جهت هماهنگی تماس حاصل فرمائید.

نام بانک
شماره کارت به نام "احمد محمودیار"
پارسیان 6221-0612-0742-5010
مـلـــی 6037-9973-4625-6085

 

پس از واریز وجه واریزی خود را با شماره پیگیری به اطلاع پذیرش هتل برسانید.