تعرفه ها

 پیش از واریز وجه جهت اطلاع از آخرین تخفیفات فصلی و هماهنگی تماس حاصل فرمائید.

قیمت اقامت در هتل ایساتیس آستارا

پیش از واریز وجه جهت اطلاع از آخرین تخفیفات فصلی و هماهنگی تماس حاصل فرمائید.

نام بانک شماره کارت "احمد محمودیار"
پارسیان 6221-0612-0742-5010
مـلـــی 6037-9973-4625-6085

 پس از واریز وجه شماره پیگیری تراکنش را به اطلاع پذیرش هتل جهت رزرو قطعی برسانید.