برای مشاهده بهتر سایت : لینک دانلود FireFox

تعرفه ها

* نرخ ها برای سال 1396 نیز معتبر می باشد.
* برای تاریخ 1 تا 4 فروردین 1396 سوئیت های سه تخته به بالا موحود می باشد.

نوع سوئیت قیمت (تومان)
 یک تخته
120,000
 دو تخته
 220,000
 سه تخته
 315,000
 چهار تخته
400,000
 پنج تخته
475,000
شش تخته
540,000
هفت تخته
590,000
 هر نفر اضافه
 50،000
اقامت گروهی جهت برگزاری تور (نفری) 25,000

پیش از واریز وجه حتما با پذیرش هتل جهت رزرو موقت سوئیت در تاریخ مورد نظر هماهنگی بعمل آورید.

نام بانک
شماره حساب
شماره کارت
ملی 0107537753006 6037-9913-0283-4019
پارسیان 212180001179847003 6221-0610-6586-0530

پس از واریز وجه جهت رزرو قطعی، واریزی خود را با شماره پیگیری یه اطلاع پذیرش هتل برسانید،
در عیر این صورت هتل تعهدی در خصوص رزرو موقت شما ندارد.